Keurmerk FairBreed® aanvragen

Aanvragen keurmerk FairBreed.

Welkom op de aanmeldpagina van het keurmerk FairBreed®

Beeldmerk FairBreed certificeringsmerk

Het professionele keurmerk voor de gezelschapsdierenbranche.

 

 

 

Wat fijn dat u de intentie heeft om deel te nemen of met ons te sympathiseren.

Samen gaan we voor gezondere en socialere dieren in Nederland.

We maken "een maatje voor het leven vinden", makkelijker en onderscheidbaar.  

Degene die op zoek is zal een professionele fokker die het gewoon goed wil doen makkelijk kunnen herkennen.

Hier kunt u zich aanmelden: >> Aanmelden deelname  

 

Waarom een Keurmerk voor gezelschapsdieren?

Een maatje voor het leven vinden, is niet altijd even gemakkelijk. 

Het keurmerk gaat helpen om door de bomen het bos te zien en eenvoudiger een professionele fokker te kunnen herkennen.

Het FairBreed keurmerk is het keurmerk voor alle inrichtingen, die professioneel dieren fokken.

Daarnaast voor alle dieren die gefokt zijn volgens gestelde criteria.

Het Keurmerk mag gevoerd worden door betrouwbare inrichtingen  waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk en Verantwoord houden en fokken van dieren.

 

Vertrouwen en zekerheid

Het Keurmerk heeft een belangrijk doel: FairBreed wil (de overheid, inrichtingen, fokkers en consumenten) het vertrouwen en de zekerheid geven dat het fokken en houden van dieren in Nederland correct en zorgvuldig gebeurt. Keurmerk FairBreed biedt daarvoor de beste waarborg. 

Het Keurmerk Fairbreed® waarborgt dat aangesloten inrichtingen werken volgens de criteria van het FairBreed Keurmerk.

In deze criteria zijn regels en normen vastgelegd waaraan dragers van het keurmerk zich moeten houden.

- Inrichtingen  ; moeten op een goede manier dieren huisvesten, houden en verzorgen.

- Ouderdieren ; moeten op gezondheid zijn gekeurd

- Nakomelingen ; zijn geboren uit FairBreed ouderdieren

- Importdieren: zijn voor zover te controleren gezond

Lees hier meer over op de site van keurmerk FairBreed.nl 

 

Op het keurmerk wordt toegezien door de onafhankelijke Stichting FairBreeding.

De gestelde eisen zijn gesteld naar de nieuwste inzichten over hoe maatschappelijk verantwoord fokken en houden van dieren zou moeten gebeuren.

Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan, dan geldt dat mocht u er met de fokker niet uitkomen, er bemiddeld zal worden. 

 

Waarom certificeren inrichting, ouderdieren en nakomelingen?

Het verantwoord houden en fokken is afhankelijk van meerdere zaken en daarom wordt er gecertificeerd op meerdere zaken.

In een hele mooie inrichting, of dat nu hobby- of bedrijfsmatig is, hoeven niet per definitie mooie gezonde dieren te worden gefokt. 

In een inrichting moet uiteraard alles netjes in orde zijn en de jonge- alsook ouderdieren moeten goed behandeld en verzorgd worden.

Binnen een hele simpele inrichting kunnen ook mooie gezonde dieren worden geboren.

Alles moet in het werk zijn gesteld om een zo gezond en sociaal mogelijk dier te fokken.

Alles in het werk gesteld, betekend dat de ouderdieren zijn getest alvorens er mee werd gefokt. De dieren zijn geboren in de inrichting die het keurmerk FairBreed mag voeren, en het jonge dier, wat u eventueel aanschaft, is in het bezit van een (afstammings)certificaat FairBreed.

Welzijn van gezelschapsdieren is een belangrijk onderwerp dat zowel binnen als ook buiten de gezelschapsdierenwereld steeds meer aandacht krijgt.
Als in een land de welvaart voor mensen op een hoog peil staat, mag worden verwacht dat er ook aandacht, tijd en geld is om het welzijn van de gehouden dieren, op een verantwoord niveau te laten zijn en indien mogelijk verder te verbeteren.

Het keurmerk staat er voor in dat de fokker staat voor continue verbetering en duurzame bedrijfsvoering bij het fokken van dieren.
Het Keurmerk FairBreed kan op vrijwillige basis worden aangevraagd door fokkers van gezelschapsdieren. In eerste instantie voor de honden in Nederland.

FairBreed is een vastgelegd beeldmerk met vastgelegde criteria voor alle door haar erkende inrichtingen.

Hier vindt u onze >> Keurmerkhouders ; FairBreed.nl 

Hier kunt u meer informatie vinden over het keurmerk >> Meer over het keurmerk ; FairBreed.nl